Ko se bavi vašom decom?

Dragi roditelji, o vašoj deci se brine stručan tim, koji čine visokokvalifikovani vaspitači sa položenom licencom za rad, sa završenom Srednjom medecinskom školom kao i položenim sertifikatom za Montesori program i NTC sistem učenja. Stručni saradnici koji nam pomažu u radu i prate razvoj naših mališana su : Pedagog, Psiholog, Pedijatar, Logoped ...

DODATNE AKTIVNOSTI

Predškolska ustanova “Naše nade“ stekla je licencu za primenu NTC sistema učenja u svom radu. Autor ovog programa je dr Ranko Rajović, dugogodišnji član četvoročlanog komiteta svetske Mense za darovitu decu. U okviru Mense (organizacija koja okuplja ljude visokog koeficijenta inteligencije), odsek za darovite NTC, godinama istražuje problematiku poboljšanja intelektualnih sposobnosti.

Zašto baš mi?

Privatna predškolska ustanova “Naše Nade” postoji od 01.12.2007. godine uz dobijenu licencu od Ministarstva prosvete. Nalazi se u samom centru grada u ulici Jožefa Atile broj 8. U sklopu objekta koji služi za igru i rad, ustanova ima dvorište sa igralištem za mališane. Rad se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

Ko se bavi vašom decom?

Dragi roditelji, o vašoj deci se brine stručan tim, koji čine visokokvalifikovani vaspitači sa položenom licencom za rad, sa završenom Srednjom medecinskom školom kao i položenim sertifikatom za Montesori program i NTC sistem učenja. Stručni saradnici koji nam pomažu u radu i prate razvoj naših mališana su : Pedagog, Psiholog, Pedijatar, Logoped ...

DODATNE AKTIVNOSTI

Predškolska ustanova “Naše nade“ stekla je licencu za primenu NTC sistema učenja u svom radu. Autor ovog programa je dr Ranko Rajović, dugogodišnji član četvoročlanog komiteta svetske Mense za darovitu decu. U okviru Mense (organizacija koja okuplja ljude visokog koeficijenta inteligencije), odsek za darovite NTC, godinama istražuje problematiku poboljšanja intelektualnih sposobnosti.

Zašto baš mi?

Privatna predškolska ustanova “Naše Nade” postoji od 01.12.2007. godine uz dobijenu licencu od Ministarstva prosvete. Nalazi se u samom centru grada u ulici Jožefa Atile broj 8. U sklopu objekta koji služi za igru i rad, ustanova ima dvorište sa igralištem za mališane. Rad se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

Upis dece za školsku 2023./2024. godinu

Obaveštavamo zainteresovane roditelje da PU “Naše Nade” vrši upis dece za školsku 2023./2024. godinu, tokom cele godine.

Potrebna dokumentacija:
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje u predškolsku ustanovu (može i fotokopija bez obzira na datum izdavanja);
– Lekarsko uverenje (lekarski pregled deteta koje se  upisuje u predškolsku ustanovu).

Šta sve ulazi

u cenu

vrtića

CELODNEVNI BORAVAK DETETA
od 7h do 17:30h
( doručak + ručak +užina )

ZA DECU OD 0-3 GODINE
Sve sto je potrebno za
ličnu higijenu deteta.

POLUDNEVNI BORAVAK DETETA
od 7h do 12:30
(doručak + ručak)

ZA DECU OD 3-7 GODINA
engleski jezik, montesori program , NTC program

Imate pitanje za nas?