Upis dece

Obaveštavamo zainteresovane roditelje da PU “Naše Nade” vrši upis dece za školsku 2023./2024. godinu, tokom cele godine.

Potrebna dokumentacija:
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje u predškolsku ustanovu (može i fotokopija bez obzira na datum izdavanja);
– Lekarsko uverenje (lekarski pregled deteta koje se  upisuje u predškolsku ustanovu).

                                          * Subvencije grada Subotica za upis dece