Program rada

Program rada ustanove: Osnove programa se u predškolskoj ustanovi realizuju kroz dva modela – model A i model B.

 

Model A – je otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vaspitač je kreator, istraživač, praktičar i kritičar sopstvene prakse. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su da dete:

• otkriva i upoznaje samoga sebe
• razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
• saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega

 

Model B – Osnovni cilj je celovit razvoj ukupnih potencijala deteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata uz proširivanje i kvalitativno usavršavanje onih domena koje je već osvojilo. Ciljevi se ostvaruju kroz sistem aktivnosti koji doprinosi ostvarivanju pojedinih aspekata razvoja i dečje ličnosti u celini, budući da teže sticanju iskustva i saznanja, a ostvaruju se u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog deteta.

U predškolskoj ustanovi izbor između modela A i B se vrši na nivou svake vaspitne grupe, na osnovu slobodnog opredeljivanja vaspitača.

– Rad sa decom od 6 meseci do 3 godine

Rad sa decom od 3 godine do 7 godina

Režim rada

07­-08h ­
Slobodne Aktivnosti

08-­08:30h­
Jutarnja Gimnastika

08:30-­09h
Doručak
( Usvajanje Zdravstveno Higijenskih Navika )

09­-09:30­h
Montesori I Ntc Progaram

09:30­-10:15h ­
Usmerena Aktivnost

10:15-­11:00­h
Boravak Na Svežem Vazduhu

11:00­-11:30h ­
Rad U Radnim Listovima

11:30-­12:30h ­
Ručak
( Usvajanje Zdravstveno Higijenskih Navika )

12:30­-14:00h ­
Vreme Predviđeno Za Odmor

14:00­-14:30­h
Slobodne Aktivnosti

14:30­-15:15h ­
Užina
(Usvajanje Zdravstveno Higijenskih Navika)

15:15-17:30h ­
Engleski
( Sport: Ponedljkom I Sredom Od 15:00 Do 16:00h)