RAD SA DECOM OD 6 MESECI DO 3 GODINE

Rad sa decom od 6 meseci do 3 godine, zasniva se na vaspitanju i nezi dece prilagođen svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima.
Nega i vaspitanje dece razlikuje se, najpre, stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj deca imaju mogućnosti da stiču iskustva po sopstvenom programu – otkrivajući sebe i svoju okolinu u kojoj su aktivna u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Program jaslene grupe:
– podsticanje razvoja senzornih i perceptivnih sposobnosti;
– podsticanje i bogaćenje dečijeg govora;
– usvajanje pravila;
– sposobnost rešavanja problema;
– podsticanje likovnog stvaralaštva;
– podsticanje muzičkog stvaralaštva;
– kreativne radionice;
– odnos prema drugima …

Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.

Zadatak medecinske sestre – vaspitača jeste da obezbedi prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
– ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje;
– uči o međuljudskim odnosima;
– oplemenjuje osećanja;
– zadovoljava potrebu za kretanjem;
– zadovoljava potrebe za igrom;
– zadovoljava potrebe za afirmacijom;
– zadovoljava potrebe za stimulacijom;
– stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.

Medecinska sestra – vaspitač individualno vrši rad sa decom i prati njihov razvojni put u skladu sa karakteristikama razvoja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine.

Grupe se formiraju u skladu sa zakonskom regulativom, potrebama roditelja i dece.