RAD SA DECOM OD 3 GODINE DO 7 GODINA

Program se realizuje kroz godišnje, mesečno, nedeljno i dnevno planiranje uz poštovanje individualnosti svakog deteta i njegove ličnosti, uzrasnih mogućnosti, potreba i interesovanja.

– osnovni materijali (pesak, testo, boje);
– podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti ;
– likovne radionice “crtam, bojim, svašta krojim”;
– podsticanje i bogaćenje dečijeg govora;
– razvoj govora “pokreni priču”;
– slovo po slovo reč;
– pozorištance;
– dramske radionice ;
– usvajanje pravila;
– sposobnost rešavanja problema;
– simbolička igra;
– dečija muzika;
– svaštalica “ja sam mali…naučnik, biolog, matematičar, geograf, muzičar, slikar, istraživač…”;
– ispeci, pa reci;
– matematika “mi se ne bojimo, učimo da brojimo”;
– muzika putuje kroz vreme;
– podstivanje likovnog stvaralaštva;
– podstivanje muzičkog stvaralaštva;
– multikulturalni program “put oko sveta”;
– bonton;
– grafomotorika “vešti prsti”;
– bojom do oblika;
– socijalni program;
– kreativne radionice;

 

Program se realizuje kroz plan koji predstavlja bogatu razvijenu aktivnost, igra za decu, koristeći razne igračke i didaktičke materijale.

 

Zadatak vaspitača jeste da obezbedi prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj su adekvatni sadržaji za decu:

– uči o međusobnim odnosima
– zadovoljava potrebe za komunikacijom
– oplemenjuje osećanja
– zadovoljava sopstvene potrebe
– ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
– upoznaje se sa matematičkim pojmovima
– zadovoljava potrebu za kretanjem
– upoznavanje sa slovima, rečima, rečenicama
– zadovoljava potrebe za igrom
– upoznaje svoje telo i svoje motoričke sposobnosti
– zadovoljava potrebe za afirmacijom
– zadovoljava potrebe za muzičko izvršavanje
– zadovoljava potrebe za stimulacijom
– uči o novim pojmovima iz svoje okoline
– stiče nova životna iskustva i osnovna znanja
– upoznaje sebe koliko bi mogao da prihvati neko novo saznanje …

 

Vaspitač individualno vrši rad sa decom i prati njihov razvojni put u skladu sa karakteristikama razvoja dece uzrasta od 3 godine pa sve do polaska u školu.

 

Grupe se formiraju u skladu sa zakonskom regulativom, potrebama roditelja i dece.