Ko se bavi vašom decom

Dragi roditelji, o vašoj deci se brine stručan tim, koji čine visokokvalifikovani vaspitači sa položenom licencom za rad, sa završenom Srednjom medecinskom školom kao i položenim sertifikatom za Montesori program i NTC sistem učenja. Stručni saradnici koji nam pomažu u radu i prate razvoj naših mališana su : Pedagog, Psiholog, Pedijatar, Logoped …

Radi što bolje atmosfere, trudimo se da svako od nas zna šta mu je posao, pri čemu i deci obezbeđujemo prijatnu atmosferu bez tenzije, nervoze i straha. Mi podstičemo kod dece samopoštovanje i poštovanje drugih, ohrabrujući ih i poštujući ih. Problemi se rešavaju razgovorom i dogovorom, i na relaciji dete­-dete, dete­-odrasli i odrasli­-odrasli.

Roditelji su uvek obavešteni ako postoje bilo kakvi „problemi“ u ponašanju njihovog deteta, i slobodno mogu da nam se obrate ako je to potrebno. Da bismo pružili što kvalitetniju uslugu, potrebno nam je poverenje i velika podrška i saradnja roditelja.

Odnosi među vaspitačima, decom i roditeljima su uzajamni, puni poštovanja i uvažavnja. Svako ima svoju ulogu u vaspitanju i obrazovanju deteta i svaka uloga je jednako važna. Vaspitači moraju da rade kao tim kako bi razmenjivali informacije o deci i svoja iskustva u radu sa njima. Mi smo kolektiv gde svi vaspitači poznaju svu decu, ali važne informacije mogu dobiti iz rada sa njima, posmatrajući ih i na taj način učeći o njima. Svako dete ima svoj dosije u kom se nalaze važne informacije o detetu i zapažanja vaspitača tokom celokupnog boravka deteta. Od roditelja se očekuje da aktivno učestvuje u procesu vaspitanja i obrazovanja deteta. Njihovo učešće se ogleda kroz prisustvo i aktivno učestvovanje na roditeljskim sastancima, raznim oblicima radionica i naravno kroz aktivnu komunikaciju sa vaspitačima. Roditelji mogu da predstavljaju svoje profesije, hobije, talente i interesovanja u našem vrtiću ili na njihovom radnom mestu, što veoma povoljno utiče na decu.

a